Esparragos Navarra

Esparragos Navarra

White asparagus on Piquillo peppers with scallion and olive vinaigrette